Privacy en Cookie verklaring

Via de website van Truefie (www.truefie.com) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Truefie acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20 november 2014.

Doeleinden van verwerking

Wij verwerken jouw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • het leveren van de bemiddelingsdienst op de website www.truefie.com;
 • het aanmaken van een account en het gebruik maken van de dienst op de website;
 • het analyseren van statistieken en optimaliseren van de dienst.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienst laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt te verwerken. Truefie zal de persoonsgegevens voor geen andere doeleinden gebruiken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Account

Om gebruik te maken van onze website heb je een account nodig. Bij het aanmaken van een account zullen we je vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken. De gegevens die je bij het aanmaken van een account invult worden bewaard zolang het nodig is om gebruik te maken van de website en de dienst. Bij het aanmaken van een account voor de website, vragen wij jou om de volgende gegevens (afhankelijk van de optionele gegevens welke door jou zijn opgegeven):

 • voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • geslacht (optioneel)
 • geboortedatum (optioneel)
 • locatie (optioneel)
 • (mobiel) telefoonnummer (optioneel)
 • profielfoto (optioneel)
 • hobbies & persoonlijke interesse (optioneel)
 • bankgegevens

De bovenstaande gegevens worden gebruikt om jou de mogelijkheid te kunnen bieden actief van onze website gebruik te maken. Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • De bemiddeling tussen gebruikers van de dienst en fotografen;
 • Reageren op het aanbod op onze website;
 • De uitvoering van de overeenkomst tussen jou en de fotograaf;
 • Het aanbieden van soortgelijke diensten.

Daarnaast kunnen de fotografen middels de dienst op onze website jou foto’s leveren die mogelijk als (bijzondere) persoonsgegevens aangemerkt kunnen worden. Deze vorm van verwerking wordt gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst tussen jou en de betreffende fotograaf. Wij kunnen, indien jij hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail contact met jou opnemen voor commerciële doeleinden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen de door jou verstrekte gegevens aan andere partijen verstrekken indien jij hiervoor toestemming hebt gegeven. Wij verstrekken deze gegevens aan universiteiten zodat zij jouw gegevens kunnen gebruiken voor onderzoeksdoeleinden. Daarnaast kunnen wij jouw gegevens verstrekken aan derden indien dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van onze diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. Je kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Google Analytics

Via onze website(s) worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics’’ dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Lees de privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij nemen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens zoveel als mogelijk te voorkomen.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Indien je een account hebt voor onze website, heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid jouw persoonlijke gegevens in te zien. Indien de gegevens niet kloppen, kan je ons schriftelijk (en tevens per e-mail) verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Contactgegevens

Als je vragen hebt over jouw privacy en onze privacyverklaring, dan kan je deze stellen via het contactpagina op de website, door een e-mail te sturen naar of per post.

Truefie (handelsnaam van Almost Paparazzi B.V.)

 • Teerketelsteeg 1
 • 1012 TB Amsterdam
 • E-mailadres:
 • KvK-nummer: 57672873
 • Btw-nummer: 852684964 B 01